Tisztelt Szülők!

A Zöldfa Bölcsődébe a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratás időpontjai:

  • 2017. április 24. (hétfő ) 8.00-17.00 óra
  • 2017. április 25. (kedd ) 8.00-17.00 óra

A fenti beiratkozási időpontokat követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség beíratásra.

A jogszabályban meghatározott korú diósdi gyermekeket a szülő/törvényes képviselő személyesen írathatja be a 2049 Diósd, Kocsis utca 1. sz. alatti bölcsődei székhelyen.

A beíratáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek lakcímét igazoló okmány.
  • A gyermek TAJ kártyája.
  • Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult erre vonatkozó határozat.
  • Amennyiben a szülők munkavégzésükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy a gyermekkel közös háztartásban élő szülők, illetve a szülő és házastársa/élettársa munkáltatói igazolása a keresőtevékenység folytatásáról, egyéb esetekben vagy a munkaügyi kirendeltség igazolása a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről és idejéről; vagy az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról.
  • Egyedülálló szülő esetében a Magyar Államkincstár határozatának másolata a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról; tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a szülők erre vonatkozó nyilatkozata, fogyatékos gyermek beíratása esetén, amennyiben készült, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

2017-es részletes felvételi szabályzatunkat megtekintheti ezen az oldalon.

2017-es jelentkezési lap letölthető külön innen: jelentkezesi_lap_2017

Bölcsőde

Családbarát intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlettségüknek, egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos környezetet, és lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra a szülőkkel együtt töltött közös progamokra.

Alapítvány

A Diósdi Bölcsődésekért Alapítvány célja a bölcsődés korú gyerekek egészségmegőrzésének támogatása, nevelésének segítése, amely magában foglalja a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítását, berendezéseinek korszerűsítését.

Szülői Fórum

A Szülői Fórum az 1997. évi XXXI. törvény 35-36. § szerint alakult meg és működik, és a bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgálja.

A következő Fórum időpontja: 2017.március 9. napján 7:30 órakor.

dr. Kósi Brigitta
intézményvezető

 

Telefon: +3623/545-082

email: zoldfabolcsode@diosd.hu

2049 Diósd, Kocsis u. 1.